Årsaker

Det skilles mellom arvelig og ikke arvelig fargeblindhet. Nedenfor vil vi vise forskjellene og forklare hver enkelt del.

Ikke arvelig fargeblindhet

Det er mulig å bli fargeblind uten at det skjer gjennom arv.

Årsakene er vanligvis:

 • «Shaken baby syndrom»: Dette syndromet kan føre til skade på netthinnen og hjernen, og kan dermed føre til fargeblindhet hos spedbarn og barn. Skaden er permanent og kan ikke leges eller helbredes.
 • Traume: Ulykker eller andre traumer kan føre til hevelse hvor synsdelen av hjernen befinner seg. Skaden blir da også permanent.
 • UV-stråling: Årsak av denne typen skjer som oftest under oppveksten, der overeksponering av UV-stråler kan forårsake skade på netthinnen. Det er den ledende årsak til fargeblindhet i verden og skadene vises som oftest når personen blir voksen.

Arvet fargeblindhet

Fargeblindhet ved arv skjer vanligvis når vi har et genetisk mutert X-kromosom. Forskning har kommet fram til at mutasjoner som kan føre til fargeblindhet stammer ut i fra rundt 20 forskjellige kromosomer og enda flere forskjellige gener. Genmutasjon på X-kromosomet er mest vanlig og samtidig forklarer det også hvorfor ca. 7% av menn og litt under 1% av kvinner er fargeblinde.

Menn har bare ett X-kromosom, mens kvinner har to. Hos kvinner hvor et X kromosom er defekt, vil det andre X-kromosomet beskytte kvinnen mot å bli fargeblind. Kvinner som har et defekt X-kromosom vil gi en eventuell sønn 50% sjanse for å bli fargeblind, mens datteren vil ha 50% sjanse for motta ett defekt X-kromosom og dermed bli transportør i likhet med moren. Kvinner som lider fargeblindhet som er resultert av muterte X-kromosomer, vil vanligvis ha en mor som er transportør og en fargeblind far, og dermed motta to defekte X-kromosomer.

Arvelig fargeblindhet starter fra fødselen av, og blir til i barndommen eller tidlig voksen alder. Fargeblindhet anses å være en tilstand som er konstant (en type fargeblindhet hele livet), men det er mulig, avhengig av mutasjonen, at arvet fargeblindhet kan være progressiv og over tid føre til full blindhet.

Fargeblindhet fra andre sykdommer

Det finnes en rekke arvelige sykdommer som kan føre til fargeblindhet, men de er ganske sjeldne og er normalt også øyerelaterte. Det er noen mer kjente, listet under, kroniske sykdommer som har en mulighet å utvikle seg til å inkludere fargeblindhet. Det er derimot en del skepsis ettersom det er få dokumenterte tilfeller.

Listen er (med kroniske sykdommer):

 • Alzheimers sykdom
 • Diabetes mellitus
 • Glaukom
 • Leukemi
 • Leversykdom
 • Multippel sklerose
 • Parkinsons sykdom
 • Sigdcelleanemi
 • Kronisk alkoholisme
Facebooktwittergoogle_plusreddit

Legg igjen en kommentar