Utbredelse av fargeblindhet

Rødgrønn fargeblindhet

Rødgrønn fargeblindhet finnes hovedsakelig bare hos menn. Genet som fører til rødgrønn fargeblindhet er funnet i X-kromosomet. Menn har bare ett X-kromosom, mens kvinner har to. En sønn av en mor som bærer et defekt gen vil ha 50% sjanse for å arve det defekte X-kromosomet og dermed bli fargeblind. En datter vil ha lav sannsynlighet til å bli fargeblind, med mindre faren også er fargeblind. Datteren vil derimot ha en 50% sjanse for å bli en transportør av det defekte genet, i likhet med moren.

Blå Fargeblindhet

Blå fargeblindhet (ofte referert til som blågul fargeblindhet) er svært sjeldent. Bare rundt 5% av alle fargeblinde mennesker lider av den typen fargeblindhet. I motsetning til rødgrønn fargeblindhet, er sjansen for å få blå fargeblindhet lik for både kvinner og menn. Genet som kontrollerer blågul fargeblindhet er funnet på et annet kromosom (kromosom 7) og dette genet deles likt av menn og kvinner. Blå fargeblindhet forekommer fra en mutasjon i dette genet.

Fargeblindhet etter nasjonalitet

Det kan forventes at andelen fargeblinde til å være relativt lik i alle land, men det er langt fra sannheten. I de fleste kaukasiske samfunn er opptil 1 av 10 menn fargeblinde, men for eskimoer er tallet bare 1 av 100. Det er ingen solide bevis som kan føre til en sann forklaring, men det er logisk å anta at «ur-eskimoer» hadde færre defekte kromosomer.

Utvikle fargeblindhet etter fødsel

De fleste personer som har fargeblindhet har arvet det, men det er mulig å bli fargeblind i senere alder. Spedbarn og barn har mulighet for å bli fargeblind ved risting, såkalt «Shaken Baby Syndrom». Ulike skader som involverer traumer for øyet (hevelse i synsdelen av hjernen), samt noen kroniske sykdommer kan også føre til fargeblindhet (sjelden).

Tabellen nedenfor viser andelen menn og kvinner som lider av ulike former for fargeblindhet, kan du klikke for å lære mer om det.

Menn Kvinner
Rødgrønn (Alle) 7 til 10%
Rødgrønn (kaukasiere) 8%
Rødgrønn (asiater) 5%
Rødgrønn (afrikanere) 4%
Monokromatisme
Rød monokromatisme
(Disfunksjonell, unormalt formet eller ingen tapper)
0,00001% 0,00001%
Dikromasi 2,4% 0,03%
Protanopi (L-tapp fraværende) 1% til 1,3% 0,02%
Deuteranopi (M-tapp fraværende) 1% til 1,2% 0,01%
Tritanopi (S-tapp fraværende) 0,001% 0,03%
Anomal Trikomasi 6,3% 0.37%
Protanomali (L-tapp defekt) 1,3% 0,02%
Deuteranomali (M-tapp defekt) 5,0% 0,35%
Tritanomali (S-tapp defekt) 0,01% 0,01%
Facebooktwittergoogle_plusreddit

Legg igjen en kommentar